Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị:

Điểm sáng đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống

Đức Bảo - Hà Thu

Nhờ triển khai linh hoạt, đa dạng hình thức tuyên truyền, thời gian qua, BHXH tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn. Đáng chú ý, việc truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT luôn được BHXH Tỉnh chú trọng triển khai thực hiện, góp phần đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đi vào cuộc sống.

Đa dạng nội dung, hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Để thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội cho người lao động và Nhân dân trên địa bàn, BHXH tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, chú trọng tới nội dung, hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT phù hợp với từng đối tượng, khu vực trên địa bàn Tỉnh.

Cơ quan BHXH đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quan tâm tâm triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở địa bàn; tuyên truyền đến chủ sử dụng lao động về trách nhiệm phải tham gia BHXH, BHYT cho người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.

Tham gia BHXH tự nguyện góp phần đảm bảo có lương hưu khi về già.
Tham gia BHXH tự nguyện góp phần đảm bảo có lương hưu khi về già.

Cùng với đó, BHXH Tỉnh đã phối hợp với các đại lý thu tuyên truyền những lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện đến người dân để được hưởng lương hưu và có thẻ BHYT miễn phí để an tâm khi không may bị ốm, bệnh.

Bên cạnh cách làm theo vùng, miền, đối tượng, cơ quan BHXH cũng lập “kịch bản” truyền thông tại các hội nghị, đối thoại, phổ biến chính sách BHXH, BHYT được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu để giúp người dân dễ tiếp cận với chính sách BHXH, BHYT.

Đồng thời, BHXH Tỉnh tăng cường truyền thông về chính sách BHXH, BHYT qua hệ thống pano, áp phích; thiết kế và in ấn các tờ gấp về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và BHYT học sinh, sinh viên để tuyên truyền, phát đến tận tay mọi người dân nghiên cứu, xét xét để tham gia sớm vào “lưới an sinh”.

Bên cạnh đó, để lan tỏa sâu rộng, nhanh chóng chính sách BHXH, BHYT đến người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, hội viên các hội, đoàn thể và người dân trên địa bàn, BHXH Tỉnh cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ…

Phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức các buổi Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7; tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, BHXH tỉnh đổi mới hình thức truyền thông theo từng nhóm nhỏ, để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Hiệu quả tích cực từ “kịch bản” truyền thông

Nhờ đa dạng hình thức, đổi mới nội dung truyền thông, cộng với lập kịch bản tuyên truyền, phổ biến chính sách kỹ lưỡng để vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, nên trong giai đoạn 2017-2022, cơ quan BHXH Quảng Trị đã tổ chức được 3.458 hội nghị đối thoại, phổ biến, tư vấn chính sách và tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ; góp phần nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định; tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh tổ chức hội nghị đối thoại, BHXH Tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện các tin, bài, phóng sự truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Công tác phối hợp truyền thông trên báo, đài địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn được thực hiện thường xuyên, liên tục góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và mọi tầng lớp Nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh đã linh hoạt tổ chức các hoạt động truyền thông như: Tăng cường truyền thông về chính sách BHXH, BHYT qua mạng xã hội như Zalo, facebook cá nhân; đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trên Fanpage và Zalo của BHXH tỉnh Quảng Trị. Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Livestream tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện qua mạng xã hội Facebook.

Cơ quan BHXH chú trọng phát huy vai trò, sự ảnh hưởng của người có uy tín như già làng, trưởng bản để tuyên truyền, vận động người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHXH tự nguyện.
Cơ quan BHXH chú trọng phát huy vai trò, sự ảnh hưởng của người có uy tín như già làng, trưởng bản để tuyên truyền, vận động người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHXH tự nguyện.

Qua các nền tảng này đã góp phần nâng cao nhận thức của người lao động và Nhân dân về giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, duy trì và nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tại địa phương.

Còn tại nơi có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, BHXH tỉnh Quảng Trị yêu cầu BHXH huyện chú trọng phát huy vai trò, sự ảnh hưởng của người có uy tín như già làng, trưởng bản để tuyên truyền, vận động người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHXH tự nguyện...

Như vậy, có thể khẳng định, việc đổi mới nội dung, đang dạng các hình thức truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Quảng Trị đã mang lại hiệu quả tích cực vào việc nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về BHXH, BHYT.

Ý nghĩa hơn, việc truyền thông này đã góp phần quan trọng trong nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh.