Phấn đấu tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Để hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2022 cũng như thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, UBND các phường, xã, ban, ngành trên địa bàn TP. Trà Vinh cần nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội

Theo UBND TP. Trà Vinh, tính đến ngày 30.9, TP.Trà Vinh có 87.967 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 76,79% dân số và đạt 92,01% so với chỉ tiêu UBND TP. Trà Vinh giao năm 2022. Theo báo cáo, toàn tỉnh còn 26.588 người chưa tham gia BHYT, chiếm 23,21% dân số, trong đó 5 địa phương có số người tham gia đạt cao hơn so với tỷ lệ bao phủ trên địa bàn gồm: phường 2 (96,10%), phường 1 (92,10%), xã Long Đức (90,68%), phường 3 (88,94%) và phường 4 (79,19%).

TP. Trà Vinh cũng đang có 16.309 người tham gia BHXH, chiếm 27,92% lực lượng lao động và đạt 85,92% chỉ tiêu được UBND thành phố giao. Số còn phải thực hiện 3 tháng cuối năm 2022 là 2.673 người, trong đó có 15.136 người tham gia BHXH bắt buộc, 1.173 người tham gia BHXH tự nguyện. Có 4 địa phương đạt tỷ lệ người tham gia BHXH cao hơn bình quân chung của TP. Trà Vinh gồm: phường 1 (112,91%), phường 4 (108,85%), xã Long Đức (95,86%) và phường 2 (86,43%). Về BHYT học sinh, sinh viên, tính đến 30.9, toàn thành phố có 30.204 em tham gia, đạt 97,13% tổng số học sinh, sinh viên (còn 894 em chưa tham gia)...

Ngoài ra, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm, BHXH TP. Trà Vinh luôn bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện, thực hiện linh hoạt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động bảo đảm kịp thời, đúng theo quy định pháp luật BHXH, hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Bên cạnh đó, với quyết tâm thu hồi nợ BHXH, BHXH thành phố đã quyết liệt đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu

Tại Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn 9 tháng đầu năm và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 do UBND TP. Trà Vinh tổ chức mới đây, Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh Bùi Quang Huy đã ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND TP. Trà Vinh; cùng sự nỗ lực, cố gắng của UBND các phường, xã, ban, ngành trong triển khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2022 cũng như thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, theo Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh, UBND TP. Trà Vinh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, UBND các phường, xã, ban, ngành cần nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường phối hợp đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trích nộp BHXH, BHYT để bảo vệ quyền lợi cho người lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý nghiêm các đơn vị trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT.

Cùng với việc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được giao, nhất là công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và công tác đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, BHYT trong những tháng còn lại của năm 2022, Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh Nguyễn Văn Tâm cũng đề nghị BHXH tỉnh Trà Vinh tiếp tục phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu rõ và tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để bảo vệ cho cuộc sống của mình.

Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh cũng nhấn mạnh, UBND các phường, xã cần chủ động phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông như tổ chức hội nghị khách hàng, hội nghị tuyên truyền, tăng cường truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Cần tăng cường kiểm tra, rà soát những doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; tổ chức thanh tra, kiểm tra và đôn đốc truy thu BHXH, BHYT.

Đồng thời, để bảo đảm đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2022 - 2023, phòng giáo dục và đào tạo TP.Trà Vinh cần tiếp tục chỉ đạo các trường học tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia BHYT cho con em mình; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các trường học trong tổ chức thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; đưa chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh, sinh viên vào chỉ tiêu xem xét thi đua hàng năm của nhà trường. Bên cạnh đó, tăng cường công tác xã hội hóa, vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Theo Báo Đại biểu Nhân dân