Điện Biên thu hồi 105 tỷ đồng thuế nợ đọng

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trước tình hình nợ đọng thuế trên địa bàn còn cao, ngành Thuế tỉnh Điện Biên đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế.

Điện Biên thu hồi 105 tỷ đồng thuế nợ đọng
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế tỉnh Điện Biên. Nguồn: internet

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã ban hành 186 quyết định cưỡng chế và thu được 29 tỷ đồng; đồng thời cũng đã triển khai một số biện pháp khác như ra thông báo tới các đơn vị nộp thuế, yêu cầu các đơn vị cam kết trả nợ, ban hành 100% thông báo nợ thuế cùng các khoản lãi trả chậm… Qua đó, ngành Thuế Điện Biên đã thu được 105 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng. 

Năm 2013, ngành Thuế tỉnh Điện Biên được giao thu ngân sách 513 tỷ đồng (gồm cả nguồn thu từ xổ số). Ngành Thuế Điện Biên đưa ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống còn 10% vào cuối năm 2013.

Tính đến thời điểm 30-8, nợ đọng thuế trên toàn tỉnh Điện Biên là 150 tỷ đồng, trong khi đó tổng thu từ đầu năm đến nay mới đạt 333 tỷ đồng.

Theo ông Hà Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Điện Biên, trong tổng số 75 doanh nghiệp Nhà nước và 798 doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động trên địa bàn thì có tới 705 doanh nghiệp còn nợ thuế. Những doanh nghiệp có khoản nợ cao chủ yếu rơi vào ngành xây dựng với 157 doanh nghiệp với số nợ gần 99,3 tỷ đồng. Trong đó nhóm nợ khó thu của người nộp thuế chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh và lâm vào tình trạng giải thể, phá sản là 10,8 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính được tỉnh Điện Biên đánh giá là do bối cảnh tình hình kinh tế trong nước có những diễn biến phức tạp, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra. Trong khi đó, lãi xuất tín dụng vẫn còn cao, giá cả nhiều mặt hàng đầu vào tăng làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng hoặc tạm ngừng sản xuất…