Quyết định số 449/QĐ-BTC:

Điểu chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 449/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng tính giá lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Mời đọc giả xem Quyết định số 449/QĐ-BTC.