Ngành Thuế triển khai áp dụng mức lệ phí trước bạ mới theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP

Thùy Linh

Tổng cục Thuế vừa có công điện chỉ đạo Cục Thuế, các đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 của Chính phủ.

Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu theo quy định cũ.
Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu theo quy định cũ.

Theo Tổng cục Thuế, ngày 28/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước. 

Theo đó, tại Điều 1 Nghị định số 41/2023/NĐ-CP nêu trên quy định: từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Để triển khai Nghị định này, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các Chi cục thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 41/2023/NĐ-CP nêu trên để góp phần kích thích tiêu dùng, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.