Điều chỉnh phương án thi công, tính chi phí thiết kế thế nào?

Theo Chinhphu.vn

Trường hợp dự án sử dụng vốn Nhà nước và nguyên nhân phải điều chỉnh thiết kế do lỗi khách quan, thì chi phí thiết kế điều chỉnh được bổ sung vào tổng mức đầu tư của dự án.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đơn vị của ông Nguyễn Tất Danh (Nghệ An) đang thực hiện một dự án, tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công, do một số yếu tố nên công trình phải điều chỉnh phương án tuyến.

Ông Danh hỏi, phần thiết kế điều chỉnh, bổ sung này có được chỉ định đơn vị tư vấn khác thực hiện không? Chi phí khảo sát, thiết kế này được tính như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp phải điều chỉnh phương án thi công, thì cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc phải điều chỉnh, thay đổi thiết kế.

Trường hợp dự án sử dụng vốn Nhà nước và nguyên nhân phải điều chỉnh thiết kế do lỗi khách quan, thì chi phí thiết kế điều chỉnh được bổ sung vào tổng mức đầu tư của dự án.