Điều chỉnh Thông tư 02: Dốc sức xử lý tín dụng

Theo tienphong.vn

(Tài chính) “Điều chỉnh lại Thông tư 02 rất cần thiết trong lúc này. Ngoài tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội để phục hồi sản xuất kinh doanh, văn bản mới còn tạo điều kiện cho các ngân hàng chủ động xử lý phù hợp với nền kinh tế tránh sự đổ vỡ gây ra cú sốc không cần thiết cho các doanh nghiệp” - Phó Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Tiến Đông nhấn mạnh.

Điều chỉnh Thông tư 02: Dốc sức xử lý tín dụng - Ảnh 1
Ông Nguyễn Tiến Đông
Phóng viên: Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định sửa đổi, bổ sung Thông tư 02 cho phép các ngân hàng cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ và tạo điều hiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp tục được tiếp cận, vay vốn tín dụng thuận lợi, khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào với các ngân hàng thương mại (NHTM)?

Ông Nguyễn Tiến Đông: Thông tư 02 về mặt dài hạn nên thực hiện nghiêm túc bởi vì hoạt động ngân hàng khi áp Thông tư 02 sẽ tăng tính minh bạch trong việc bảo đảm tài sản có của các ngân hàng. Thông tư 02 hoàn toàn đúng theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm đánh giá đúng thực trạng chất lượng tín dụng và nợ xấu của từng tổ chức tín dụng và của hệ thống. Trước mắt trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế mới đi qua đáy, bước qua khủng hoảng thì việc áp dụng ngay Thông tư 02 sẽ là một khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế và các NHTM. Việc sửa đổi Thông tư 02 tạo cơ hội giúp các doanh nghiệp có thời gian khắc phục khó khăn để được tiếp tục vay vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp vừa mới được cho uống thuốc và bây giờ cần có thời gian để “ngấm thuốc” để ổn định sức khỏe, bởi vậy các doanh nghiệp cần có thời gian để phục hồi sản xuất kinh doanh.

“Bản thân các ngân hàng cần có thời gian dốc sức vào xử lý những khó khăn cho hoạt động tín dụng, đặc biệt là hoạt động tín dụng với doanh nghiệp”

Ông Nguyễn Tiến Đông

Bản thân các ngân hàng cần có thời gian dốc sức vào xử lý những khó khăn cho hoạt động tín dụng, đặc biệt là hoạt động tín dụng với doanh nghiệp. Tôi cho rằng chỉnh sửa Thông tư 02 cho mềm mại hơn, phù hợp với sức khỏe của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp các NHTM trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay là rất phù hợp.

Trong hoàn cảnh này, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 02, có tác động thế nào với Agribank, xin ông cho biết?

Thực ra khi có Thông tư 02, Agribank cũng đã làm song song cả cái cũ và Thông tư 02 để đo lường mức độ rủi ro khi áp cơ chế chính sách mới. Agribank cũng đã phân loại từng nhóm nợ để có phương án xử lý phù hợp, tuy nhiên khi nền kinh tế quá khó khăn, mới thoát khỏi khủng hoảng áp dụng cứng ngay Thông tư 02 thì các doanh nghiệp không có cơ hội phục hồi sản xuất. Nói cách khác, các doanh nghiệp chết lâm sàng, doanh nghiệp quá khó khăn không có khả năng phục hồi được thì giải thể, còn doanh nghiệp nào trụ, tồn tại được thì cần tiếp tục được tiếp cận, vay vốn tín dụng, khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên cũng có băn khoăn, nếu hỗ trợ như thế, nợ xấu sẽ không giải quyết được ngay. Ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

Tôi cho rằng, các NHTM nói chung và Agribank đều ý thức được rất rõ vấn đề đó. Khi có Thông tư 02 chúng tôi đã đưa vào để rà soát, quản lý nợ, phân loại để có ứng xử, đối với từng loại hình doanh nghiệp nếu áp dụng ngay thì thế nào, chưa thì thế nào, phân hướng xử lý từng loại hình doanh nghiệp, nợ vay trên toàn hệ thống, cái gốc vấn đề tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. Nếu chỉ đơn phương mỗi ngân hàng, sẽ không giải quyết được vấn đề.

Việc sửa đổi, bổ sung theo lộ trình một số điểm của Thông tư 02, Agribank có các biện pháp gì để quản lý, giám sát chất lượng tín dụng?

Việc phân loại rà soát chất lượng tài sản có, chất lượng tín dụng của Agribank, chúng tôi làm thường xuyên, hàng tháng, hàng quý, thậm chí chúng tôi có các tổ chỉ đạo các chi nhánh có nợ xấu cao, hàng ngày phân tích và đưa ra các giải pháp.

Điều chỉnh lại Thông tư 02 rất cần thiết trong lúc này. Thứ nhất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội để phục hồi sản xuất kinh doanh. Thứ hai, tạo điều kiện cho các ngân hàng chủ động xử lý phù hợp với nền kinh tế tránh sự đổ vỡ gây ra cú sốc không cần thiết cho các doanh nghiệp.

Kinh tế thế giới và Việt Nam mới thoát ra khỏi đáy của khủng hoảng cần có một thời gian để phục hồi, các biện pháp với NHTM nói chung và Agribank nói riêng áp Thông tư 02 hoặc giãn thời gian, điều chỉnh Thông tư 02 chúng tôi cũng có nguyên tắc riêng, ứng phó riêng để nâng cao chất lượng tài sản có, tức là chất lượng tín dụng đây là vấn đề sống còn của NHTM hiện nay.

Cảm ơn ông!

Lùi thời hạn phân loại nợ đến hết năm

Tại Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02, NHNN cho phép các NHTM tiếp tục giãn việc phân loại nợ mới theo Thông tư 02 đến hết ngày 31/12/2014 thay vì đến 30/6/2014 như quy định trước đây. Tuy nhiên, NHNN yêu cầu trong thời gian chưa áp dụng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải tự phân loại nợ và gửi kết quả cho CIC đế tổng hợp và giám sát. Cùng đó, yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là tổ chức tín dụng) phải trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành, để mua nợ xấu của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định.