Điều chỉnh thuế theo hàng nhập thực tế?

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5404/TCHQ-TXNK trả lời công văn số 271/VTSG ngày 18/09/2012 của Công ty CP vật tư đường sắt Sài Gòn (86 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) đề nghị được điều chỉnh thuế theo hàng nhập thực tế.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo đó, Công văn của Tổng cục Hải quan khẳng định:

1. Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan, nếu người khai hải quan khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì phải đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại tiết b khoản 1 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Trường hợp người khai hải quan, người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót trong đó có sai sót về trị giá, tự khai báo trước khi cơ quan hải quan kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế nhưng quá 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sở chứng minh với cơ quan hải quan có đủ cơ sở. điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợp pháp của việc khai báo thì người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện việc kê khai, cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra như trường hợp khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày. Trường hợp số tiền đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định.

2. Trường hợp của Công ty CP vật tư đường sắt Sài Gòn theo trình bày: Hợp đồng số 01/LHSK-ZYLW/2010 ký ngày 06/08/2010 với phía nhà xuất khẩu Trung Quốc thì trong 05 bộ tổng thành đồng bộ cuối cùng có 05 động cơ CAT 3512 nhưng thực tế trong lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 2076/NKD ngày 28/08/2012 tại Chi cục Hải quan ga Yên Viên - Cục Hải quan thành phố Hà Nội nhà cung cấp chỉ cấp 03 động cơ còn 02 động cơ đã được nhập tại cảng Hải Phòng theo tờ khai số 10483/NKD/C03E ngày 02/08/2012. Tại tờ khai nhập khẩu số 2076/NKD, Công ty đã khai báo và tính thuế cho lô hàng 05 bộ tổng thành với trị giá là 3.891.500 USD (bao gồm 05 động cơ CAT 3512) theo như hóa đơn và hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, do thực tế hàng nhập khẩu là 3 động cơ CAT 3512 nên tổng trị giá lô hàng là: 3.491.500 USD, nhà cung cấp đã cấp lại hóa đơn theo trị giá này. Công ty đề nghị được khai, tính lại thuế theo đúng trị giá thanh toán của hàng hóa nhập khẩu.

3. Để tính đúng số tiền thuế phải nộp, căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính đề nghị Công ty cung cấp chứng từ liên quan của hồ sơ nhập khẩu chứng minh việc nhập khẩu, khai báo hàng hóa nhập khẩu và khai bổ sung về số hàng hóa đã khai sai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai nộp thuế. Trên cơ sở kê khai của doanh nghiệp, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ việc nhập khẩu và kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, phiếu nhập xuất kho, chứng từ thanh toán...để xử lý theo đúng quy định.