Điều hành chi Ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũykế thu 11 tháng đạt 789,6 nghìn tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán; Lũy kế chi 11 tháng ước đạt 933,57 nghìn tỷ đồng, đạt 92,7% dự toán; Bội chi Ngân sách Nhà nước tháng 11 ước khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng.

Điều hành chi Ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Kết quả thu Ngân sách Nhà nước tích cực

Cụ thể, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng đạt 789,6 nghìn tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán; bằng 93,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội.

Kết quả thu NSNN trong tháng 11/2014 và 11 tháng tích cực, cơ bản sát với đánh giá thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Các cơ quan Thuế, Hải quan đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý thu NSNN, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chống chuyển giá; chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan và tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ thuế.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 78,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước đạt 933,57 nghìn tỷ đồng, đạt 92,7% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhìn chung, việc điều hành chi NSNN đúng tinh thần chặt chẽ, tiết kiệm theo Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2014. Quá trình điều hành, Bộ Tài chính đã tăng tiến độ bổ sung cân đối và tạm ứng NSTW cho một số địa phương bị ảnh hưởng giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

Về cân đối ngân sách, bội chi NSNN tháng 11 ước khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng 143,97 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài thu hút sự quan tâm giới đầu tư

Về tình hình huy động vốn cho NSNN: Đối với  phát hành trái phiếu trong nước, trong tháng 11/2014, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức thành công các phiên đấu thầu trái phiếu, với kết quả huy động đạt: 7.386  tỷ đồng, Trong đó: kỳ hạn 3 năm đạt: 1.460  tỷ đồng; kỳ hạn 5 năm đạt: 3.300 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm đạt: 2.416 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm đạt: 210 tỷ đồng; lãi suất trúng thầu tăng theo qua từng phiên, cụ thể: đối với kỳ hạn 5 năm: 5,01% - 5,04% - 5,1%/năm; kỳ hạn 10 năm: 6,3% - 6,34% - 6,4%/năm; kỳ hạn 15 năm: 7,05%/năm. Lũy kế từ đầu năm đến 24/11/2014, tổng số huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 228,8 nghìn tỷ đồng, đạt 76,9% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN cho đầu tư phát triển năm 2014.

Về phát hành trái phiếu Quốc tế, thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ, trong tháng 11/2014 Bộ Tài chính đã phát hành thành công trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm ra thị trường vốn quốc tế với tổng khối lượng 1 tỷ Đô la Mỹ, lãi suất phát hành thấp (4,8%/năm so với mức lãi suất dự kiến ban đầu khi chào bán là 5,125%/năm), tiết kiệm được khoảng 32,5 triệu USD tiền thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ (trong 10 năm); Đồng thời hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2005 và 25,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2010 với tổng lợi ích sau khi hoán đổi là 13,9 triệu USD; góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Với kết quả đạt được, có thể thấy trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm các nhà đầu tư trên thị trường trong và ngoài nước. Điều này đã góp phần đảm bảo nhiệm vụ huy động vốn để một mặt bù đắp bội chi NSNN cho đầu tư phát triển; một mặt góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.