Kinh nghiệm chống chuyển giá trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm chống chuyển giá trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thực hiện việc chuyển giá, mà không có ý thức bảo vệ môi trường và chuyển giao công nghệ. Do vậy, việc chuyển giá đã không những gây thất thu thuế cho Nhà nước, mà còn gây bất lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Đây là mối nguy hại tiềm ẩn rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam.
Siết chặt thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính

Siết chặt thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính

Kết luận nội dung thảo luận, cho ý kiến về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, trong phiên thảo luận chiều ngày 2/6, đã có 24 ý kiến phát biểu, cho ý kiến. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có trao đổi giải trình, tiếp thu, làm rõ các vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.
Cải cách thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu: Phản ứng của các nước và khuyến nghị  đối với Việt Nam

Cải cách thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu: Phản ứng của các nước và khuyến nghị đối với Việt Nam

Khung cải cách mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đã đạt được thoả thuận giữa các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD); sự thống nhất của nhóm các nền kinh tế lớn (G20) và các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Bài viết tổng quát về thỏa thuận thống nhất về thuế tối thiểu toàn cầu; phản ứng của một số quốc gia về thỏa thuận này; đồng thời, nhận diện những ảnh hưởng khi áp dụng thoả thuận, từ đó đưa ra đề xuất, khuyến nghị đối với Việt Nam.
Tác động của thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đến hoạt động chống chuyển giá ở Việt Nam

Tác động của thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đến hoạt động chống chuyển giá ở Việt Nam

Bài viết đề cập đến tác động của thỏa thuận thúc đẩy kế hoạch áp thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đến hoạt động chuyển giá; nghiên cứu thực trạng và hệ thống pháp luật về chống chuyển giá tại Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp giúp Việt Nam chống chuyển giá hiệu quả, thu hẹp lỗ hổng trong quản lý thuế quốc tế, đảm bảo nguồn thu bền vững.