Điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức

Theo Luật sư Trần Văn Toàn/VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội/baodansinh.vn

Ông Đoàn Ngọc Anh Khoa (Quảng Nam) công tác tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện từ năm 2007, là công chức ngạch cán sự. Tháng 2/2012, ông có bằng đại học và được nâng lên ngạch chuyên viên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tháng 4/2016, ông được điều động về một trung tâm dạy nghề của huyện (là đơn vị sự nghiệp) và có quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức kể từ ngày 1/8/2016.

Ngày 1/1/2017, trung tâm giải thể, ông được chuyển về lại Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội huyện (vị trí việc làm của công chức) cho đến nay. Thời gian đóng BHXH của ông Khoa là 10 năm 6 tháng.

Ông Khoa hỏi, ông có được xem xét chuyển từ viên chức sang công chức mà không cần thi tuyển không? Nếu được thì thủ tục gồm các giấy tờ gì? Căn cứ văn bản nào để làm thủ tục chuyển đổi từ viên chức sang công chức?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Khoa hỏi như sau:

Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Viên chức và Khoản 1, Khoản 2, Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

- Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

- Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

Thẩm quyền quyết định

Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì, đối với người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có thời gian công tác liên tục (không kể thời gian tập sự, thử việc) từ đủ 60 tháng trở lên và trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ đã bổ sung Điểm đ vào Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV như sau:

Đối với trường hợp là viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV và cơ quan, tổ chức, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Sau đó có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền.

Hiện nay hồ sơ nhân sự của ông Đoàn Ngọc Anh Khoa do cơ quan quản lý công chức, viên chức đang quản lý. Khi ông Khoa được điều động từ đơn vị sự nghiệp công lập quay trở lại cơ quan chuyên môn của UBND huyện nơi ông đã công tác trước đây, căn cứ vào quá trình công tác và hồ sơ nhân sự, việc chuyển đổi ông Khoa từ viên chức sang công chức sẽ do người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trường hợp cơ quan quản lý công chức, viên chức có yêu cầu ông Khoa bổ sung giấy tờ, tài liệu gì mà hồ sơ nhân sự còn thiếu, thì ông Khoa phải bổ sung giấy tờ, tài liệu đó.