Giải đáp quy định chế độ cho viên chức đi tập huấn

Theo Chinhphu.vn

Bà Nguyễn Thị Hoa đang làm kế toán cho đơn vị sự nghiệp công lập. Trước năm 2014 đơn vị bà thanh toán chế độ cho viên chức đi tập huấn các do Bộ tổ chức theo chế độ công tác phí. Nhưng từ năm 2015 đến nay, cơ quan chủ quản hướng dẫn đơn vị phải thanh toán theo Thông tư số 39/2010/TT-BTC.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đơn vị của bà Hoa hiểu thì trường hợp này viên chức được hỗ trợ tiền ăn những ngày tập huấn là 50.000đ/ngày, còn những ngày đi đường chỉ được thanh toán tiền vé xe. Do vậy, đối với các lớp ở xa, viên chức thường từ chối không tham dự gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan.

Bà Hoa hỏi, cán bộ công chức đi tham dự tập huấn nghiệp vụ dưới 1 tuần (từ 1 đến 4 ngày) ở tỉnh ngoài do cơ quan Trung ương tổ chức thì thanh toán chế độ công tác phí theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập hay theo Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho cán bộ, công chức các kiến thức: Quản lý hành chính Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học, hội nhập kinh tế quốc tế, tiếng dân tộc... (bao gồm cả tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý) cho các đối tượng cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương (bao gồm đào tạo trực tiếp tại cơ sở và cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo khác);

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị thì những trường hợp không được thanh toán công tác phí gồm: Những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối với người đi học.

Như vậy, việc thanh toán chế độ cho viên chức đi dự các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý sử dụng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức dự các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý sử dụng từ nguồn chi thường xuyên khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 cua Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.