Doanh nghiệp do nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi

PV.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ được hưởng nhiều ưu tiên hỗ trợ là điểm nhấn quan trọng trong các quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ. Vấn đề này đang thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng lĩnh vực (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ).  Đồng thời, Nghị định nêu rõ các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước như: Hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu…

Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, Nghị định 39/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ, căn cứ nguồn lực hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định số lượng doanh nghiệp được nhận hỗ trợ.

Việc hỗ trợ phải đảm bảo các nguyên tắc: Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước; Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

Ngoài việc được ưu tiên trong xét duyệt hồ sơ được hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ cũng sẽ được nhận nhiều ưu tiên khác. Cụ thể như học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh…

Nghị định 39/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/3/2018.