Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của ngành Thuế

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của ngành Thuế

Kế hoạch phổ biến, giáo dục phát luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 được Tổng cục Thuế ban hành nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật mới về thuế đến cán bộ, công chức ngành Thuế, người nộp thuế và cộng đồng xã hội.
Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023. Công tác này nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy định của pháp luật tài chính chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
Thiếu vốn kinh doanh, doanh nghiệp "ngóng" ngân hàng được nới room tín dụng

Thiếu vốn kinh doanh, doanh nghiệp "ngóng" ngân hàng được nới room tín dụng

Để hỗ trợ doanh nghiệp trước khó khăn về dòng tiền, Ban IV đề xuất Chính phủ xem xét gia tăng hiệu quả sử dụng hạn mức tín dụng năm 2023. Đồng thời, nghiên cứu, thiết kế các gói tín dụng ưu đãi cho các ngành, lĩnh vực sản xuất chủ lực, trong đó có những khoản mục dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng ngày 12/9/2022, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh Tín dụng (BLTD) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Nguyễn Việt Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Ông Daniel Fitzpatrick - Giám đốc Văn phòng Dự án USAID LinkSME đồng chủ trì Hội thảo.
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập. Đây là loại hình doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong tạo việc làm (chiếm khoảng trên 50% lao động trong các doanh nghiệp) và đóng góp đáng kể vào số thu ngân sách nhà nước.
Quản trị tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa: thực trạng và một số đề xuất

Quản trị tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa: thực trạng và một số đề xuất

Quản trị tài chính có vị trí quan trọng hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp huy động và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ kinh doanh, ứng phó hiệu quả với các cú sốc tài chính trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động để có được sự phát triển an toàn và bền vững.