Doanh nghiệp được gì khi cải tiến 4M?

Thiết kế: Gia Hân

4M trong định nghĩa sản xuất chính là kỹ thuật quản trị sản xuất, bao gồm 4 yếu tố: các trang thiết bị, nguồn nhân lực, nguyên vật liệu, các phương pháp. Vậy doanh nghiệp được gì khi cải tiến 4 yếu tố này? Và làm thế nào để cải tiến hiệu quả?

Doanh nghiệp được gì khi cải tiến 4M? - Ảnh 1