Doanh nghiệp Sơn La và những nỗ lực đóng góp cho ngân sách nhà nước

Huy Ngoan (Báo Sơn La)

(Tài chính) Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La có bước chuyển biến khá tích cực, nhưng do tác động của suy giảm kinh tế chung đã tác động không nhỏ đến hoạt động của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và kiên trì vượt qua mọi khó khăn, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế đã vượt qua khó khăn, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, nghiên cứu thị trường và nắm bắt nhu cầu thị hiếu tiêu dùng để có những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện đời sống cho người lao động và đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có trên 1.400 doanh nghiệp đang hoạt động. Nguồn: baoxahoi.vn
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có trên 1.400 doanh nghiệp đang hoạt động. Nguồn: baoxahoi.vn

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có trên 1.400 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó: 466 doanh nghiệp tư nhân; 420 công ty cổ phần; 532 công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngoài ra, còn có trên 410 Chi nhánh văn phòng của các doanh nghiệp ngoài tỉnh đặt văn phòng đại diện tại Sơn La. Hàng năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Xét theo các thành phần kinh tế, số thu từ các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt là khối doanh nghiệp trung ương chiếm  từ 40 - 50%  trên tổng thu ngân sách hàng năm. Nhiều doanh nghiệp luôn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước với số thuế cao.

Điểm tên doanh nghiệp "Đầu tầu" phải kể đến Công ty Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu. Điểm nhấn của Công ty là từ năm 2005 Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần. Từ một doanh nghiệp khó khăn về mọi mặt, sản xuất chủ yếu là cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp khác, Công ty đã kiên trì theo con đường tự lạp tự cường, chủ động và mạnh dạn đầu tư theo hướng “đi trước, đón đầu” áp dụng những công nghệ và thiết bị tiên tiến, sản xuất đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Hiện Công ty duy trì đàn bò trên 14.800 con; doanh thu trên đạt 2.000 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2015 Công ty nộp ngân sách 120-150 tỷ đồng/năm... Vững vàng trong cơ chế thị trường, Công ty Giống bò sữa Mộc Châu  khẳng định vững chắc vị thế của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La cũng  là một đơn vị đã từng buớc khẳng định vị thế của mình trên thương trường và đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Những năm trước đây, công ty đã từng bên bờ vực phá sản, song với sự đổi mới, năng động sáng tạo, công ty đã tạo bước đột phá mới, vươn lên không ngừng, kết quả sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, ổn định việc làm cho 318 người. Năm 2013, Công ty đã đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường từ 2.200 tấn mía/ngày lên 2.500 tấn mía/ngày đáp ứng vùng nguyên liệu 4.500 ha mía. Năm 2013, doanh thu đạt trên 520 tỷ đồng, tăng 125%; lợi nhuận thực hiện sau thuế đạt gần 50 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước thực hiện 32 tỷ đồng. Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước Công ty luôn kê khai và nộp thuế đầy đủ các khoản thuế, không có hiện tượng chậm nộp. Công ty đã có đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước trong 3 năm liên tiếp 2010, 2011, 2012 được đứng tên trong bảng xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam (V1000).

Điểm nhấn của doanh nghiệp Sơn La trong những năm gần đây nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tốc độ tăng trưởng khá, có số nộp ngân sách lớn. Năm 2013 mặc dù vẫn chưa thoát khỏi suy giảm kinh tế nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực sản xuất kinh doanh và đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. 

Điển hình là khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương có số nộp chiếm tới 50%  trong tổng thu ngân sách; Thuế ngoài quốc doanh luôn được coi là “khâu yếu việc khó” của cơ quan thuế nhưng số thu từ khu vực này đã vượt 36% dự toán và tăng 23% so với cùng kỳ... do đó đã đưa tổng thu trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 2.089,8 tỷ đồng, bằng 125,9% dự toán Bộ Tài chính giao,bằng 116,10% dự toán HĐND tỉnh, tăng 16,4% so với năm 2012. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra trước 2 năm.

Nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng cao, điển hình như: Công ty cổ phần thuỷ điện VIWASEEN - Tây Bắc, tỷ lệ tăng trưởng là 8% so với cùng kỳ, số thuế đã nộp năm 2012 là 4,755 tỷ đồng, năm 2013 số thuế đã lên tới 11,314 tỷ đồng, tăng 138% so với thực hiện năm 2012; Công ty CP Thuỷ điện Nậm Khốt với tỷ lệ tăng trưởng năm 2013 là 46%, số thuế đã nộp năm 2012 là 2,2 tỷ đồng, năm 2013 số thuế đã đạt con số 5,306 tỷ đồng, bằng 141% so với thực hiện năm 2012; Công ty CP xây dựng và đầu tư Nam Thành có tỷ lệ tăng trưởng 21 % và số thuế tăng 35% so với thực hiện năm 2012; Hợp tác xã Nông nghiệp đoàn kết có tỷ lệ tăng trưởng bằng 160%, số thuế nộp bằng 684% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp có số thuế tăng đột biến so với cùng kỳ đó là: DNTN xây dựng Tân Phát tăng 659%; Công ty TNHH  Đầu tư Hồng Long tăng 145%; Công ty TNHH Hải Hùng tăng 168%; Công ty CP AGRIVINA tăng 144%; Công ty cổ phần Sơn Hà, tăng 125%... 

Những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đảm bảo cân đối ngân sách và các nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và chính sách an sinh xã hội của Tỉnh. Tin tưởng trong năm 2014, các doanh nghiệp phát huy những kết quả đã đạt được, đồng hành cùng Cục thuế Tỉnh đưa số thu ngân sách địa phương đạt con số 2.500 tỷ đồng.