Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm

Theo thoibaonganhang.vn

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 244.065 tỷ đồng, bình quân 48.813 tỷ đồng/ngày, giảm 31.967 tỷ đồng/ngày so với tuần cuối tháng 11/2018.

So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng. Nguồn: internet
So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng. Nguồn: internet

Thông tin về hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố cho thấy, tuần từ ngày 3-7/12/2018, mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,5-7,3%/năm.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 244.065 tỷ đồng, bình quân 48.813 tỷ đồng/ngày, giảm 31.967 tỷ đồng/ngày so với tuần 26 – 30/11/2018; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 109.648 tỷ đồng, bình quân 21.930 tỷ đồng/ngày, giảm 134 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng ở các kì hạn dưới 1 tháng. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng tăng lần lượt 0,11%/năm, 0,08 %/năm và 0,03%/năm  lên mức 4,81%/năm, 4,83%/năm và 5,09%/năm.