Doanh thu sản phẩm OCOP Đắk Nông tăng bình quân 26%/năm

Theo Kim Ngân/Báo Đắk Nông

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, các sản phẩm OCOP có doanh thu tăng bình quân 26%/năm. Trong đó, một số sản phẩm có giá bán tốt hơn sau khi có chứng nhận OCOP.

Thời gian qua, Đắk Nông đã có nhiều nỗ lực triển khai Đề án OCOP. Kết quả, đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 52 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (6 sản phẩm đạt 4 sao, 46 sản phẩm đạt 3 sao).

Tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ cho sản phẩm OCOP. Đến nay, Đắk Nông đã có 14 sản phẩm được lên sàn thương mại điện tử (sanocop.vn).

Tỉnh cũng đã lắp đặt bảng nhận diện cho 29 chủ thể có các sản phẩm OCOP. Các chủ thể cũng được hỗ trợ về thiết kế bao bì, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

Năm 2021, Đắk Nông đã công nhận 16 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm hạng 4 sao, còn lại 3 sao. Tổng cộng, Đắk Nông đã có 52 sản phẩm OCOP, trong đó 6 sản phẩm hạng 4 sao, 46 sản phẩm 3 sao.