Doanh thu và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trên sàn tăng trưởng 20,3% và 31,7%

Theo HỒNG QUÂN/bizlive.vn

Theo thống kê trên hệ thống FiinPro Platform của StoxPlus, tính đến ngày 17/08/2018, đã có 982 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh 6 tháng 2018 với 85% số doanh nghiệp báo lãi.

Theo thống kê trên hệ thống FiinPro Platform của StoxPlus, tính đến ngày 17/08/2018, đã có 982 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh 6 tháng 2018 với 85% số doanh nghiệp báo lãi.
Theo thống kê trên hệ thống FiinPro Platform của StoxPlus, tính đến ngày 17/08/2018, đã có 982 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh 6 tháng 2018 với 85% số doanh nghiệp báo lãi.
Doanh thu và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trên sàn tăng trưởng 20,3% và 31,7% - Ảnh 1
Theo StoxPlus, tổng lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2018 tăng 31,7% so với cùng kỳ.

Theo StoxPlus, tổng lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2018 tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 53,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Top những doanh nghiệp tăng trưởng đột biến trong nửa đầu năm 2018 gồm: GMD (694%), MSN (566%) VHM (981%), DIG (950%), và VIB (201%). Phân theo ngành, ngành Bất động sản và Ngân hàng tiếp tục là những ngành có sự tăng trưởng vượt bậc với mức tăng trưởng lần lượt là 100,5% và 53,9%.

Ngành bất động sản tăng trưởng vượt bậc là do đóng góp rất lớn của VHM với 7.731 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 981% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng của VHM chủ yếu là do năm 2018 VHM nhận sáp nhập thêm 3 công ty mới khiến cho doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến.

Ngành ngân hàng ghi nhận tăng trưởng 53,9% lợi nhuận so với cùng kỳ, do có sự đóng góp lớn từ VPB với 3.500 tỷ đồng, CTG với 4.252 tỷ đồng và TCB với 4.150 tỷ đồng. Nhóm các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lớn nhất là VBB (210%), VIB (201%) và ACB (151%).

StoxPlus cũng cho biết, có 39 doanh nghiệp đã hoàn thành lợi nhuận kế hoạch cả năm 2018, trong đó bao gồm: QNS (256%), VNE (131%), BSI (112%), DPM (107%).