Đối tượng nào chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu?

Theo chinhphu.vn

Công ty TNHH Wartsila Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) ký hợp đồng bán phụ tùng chân vịt tàu thủy nhập từ Công ty Wartsila Sweden AB (Thụy Điển) cho Công ty TNHH Đông Bắc. Trong hợp đồng có điều khoản, giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, thủ tục nhận hàng do khách hàng tự thu xếp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty TNHH Đông Bắc đã lập tờ khai hải quan và nộp thuế dưới tên Công ty TNHH Đông Bắc và yêu cầu Công ty TNHH Wartsila Việt Nam hoàn lại khoản thuế đã nộp. Nhưng theo quy định thì Công ty TNHH Wartsila Việt Nam mới là doanh nghiệp đứng tên trên tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa và nộp thuế.

Công ty TNHH Wartsila Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục để Công ty điều chỉnh tờ khai hải quan và nộp thuế theo đúng quy định.

Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Theo Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

- Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định, “Tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Như vậy, người nộp thuế là người đứng tên trên tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa.

Người đứng tên nhập khẩu hàng hóa trên tờ khai hải quan phải phù hợp với bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật khi đăng ký tờ khai.

Đề nghị doanh nghiệp liên hệ cơ quan Hải quan nơi phát sinh nghiệp vụ hoặc Phòng Thuế xuất nhập khẩu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xuất trình hồ sơ liên quan để được trả lời cụ thể.