Đối tượng nào sẽ được hưởng trợ cấp khó khăn do Covid-19

Thanh Huyền

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Người nghèo bán vé số là một trong những đối tượng gặp khó khăn do tác động của Covid-19 gây ra
Người nghèo bán vé số là một trong những đối tượng gặp khó khăn do tác động của Covid-19 gây ra

Theo báo cáo của Chính phủ, thời điểm này những người nghèo, người yếu thế trong xã hội rất dễ bị tổn thương, rất cần những hỗ trợ của Nhà nước. Vì thế, việc sớm ban hành các chính sách hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, người lao động… như dự thảo có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc bảo đảm an sinh, góp phần giữ vững ổn định xã hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đang được hoàn thiện với mục tiêu hướng tới các đối tượng thuộc nhóm yếu thế trong xã hội gồm 4 đối tượng: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, hiện chưa có chính sách nào của Nhà nước hỗ trợ thêm cho 4 đối tượng trên, trong khi một số nhà tài trợ gặp khó khăn kinh tế do dịch Covid-19 đã thông báo rút các khoản hỗ trợ thường xuyên như gạo, đi lại…

Dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho người yếu thế như: Hỗ trợ người có công với cách mạng 500.000 đồng/người/tháng; Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định 1 triệu đồng/hộ/tháng, hai đối tượng này thực hiện chi trả một lần mức hỗ trợ của 3 tháng.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị quyết cũng quan tâm hỗ trợ các đối tượng như:

Đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng. Quy mô hỗ trợ dự kiến khoảng 62 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho khoảng 20 triệu đối tượng. Trong đó, NSNN hỗ trợ trực tiếp khoảng 36 nghìn tỷ đồng. 

Đối với người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng;

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.