Đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự


Dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP hiện nay đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ. Dự thảo Nghị định có nhiều điểm mới nhằm đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Dự thảo Nghị định quy định, hồ sơ bồi thường bảo hiểm chỉ bao gồm: Tài liệu liên quan đến xe, người lái xe; Trường hợp thiệt hại về sức khỏe, tính mạng thì phải có tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng; Trường hợp thiệt hại về tài sản thì phải có tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản;  Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh  nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Trong trường hợp vụ tai nạn gây tử vong, hồ sơ bồi thường mới phải bổ sung bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền. Tài liệu này do doanh nghiệp bảo hiểm thu thập. Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp chưa có kết quả điều tra, các cơ quan này có trách nhiệm cung cấp các tài liệu cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả điều tra.

Liên quan tới bồi thường bảo hiểm, Dự thảo Nghị định quy định, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, theo hướng: Trong trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì tạm ứng 70% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tử vong, 50% mức bồi thường bảo hiểm đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu; còn trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì tạm ứng bồi thường 30% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tử vong, 10% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Các quy định nêu trên đã giải quyết những hạn chế trong quy định bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hiện nay; góp phần đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm.