Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế xuất nhập khẩu của doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định việc nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) đang được lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp (DN), các ngân hàng thương mại, sớm hoàn thiện trình Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này, hướng đến mục tiêu đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế xuất nhập khẩu của doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế

Theo phản ánh của một số cục hải quan địa phương thì người khai hải quan đã nộp thuế tại một trong các ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận thu ngân sách Nhà nước (NSNN) với Tổng cục Hải quan nhưng thông tin nộp thuế không được cập nhật hoặc cập nhật chậm vào Cổng Thanh toán điện tử của hải quan. Việc này đã làm ách tắc và không thông thoáng trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử, gây ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa của DN.

Để đạt mục tiêu giảm thời gian thông quan hàng hóa của DN thì một trong những yêu cầu đặt ra là phải giảm thời gian nộp thuế của DN.

Theo Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan (đơn vị xây dựng Thông tư), dự thảo Thông tư  quy định việc nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK sẽ quy định cụ thể các quy trình xử lý của việc nộp thuế của người khai hải quan bằng chuyển khoản và bằng tiền mặt; đối chiếu dữ liệu và xử lý sai sót trong đối chiếu giữa cơ quan hải quan với tổ chức tín dụng; đối chiếu dữ liệu và xử lý sai sót trong đối chiếu giữa cơ quan hải quan với Kho bạc Nhà nước tương ứng; xử lý sai sót về dữ liệu nộp tiền; mô hình trao đổi thông tin nộp thuế giữa Tổng cục Hải quan - Kho bạc Nhà nước - Tổ chức tín dụng…

Đối với việc nộp thuế bằng chuyển khoản qua tổ chức tín dụng đã tham gia phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan, theo quy định hiện hành, sau khi trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế, tổ chức tín dụng gửi ngay thông tin thanh toán cho Kho bạc Nhà nước, đồng thời gửi thông tin nộp thuế cho cơ quan Hải quan. Cơ quan Hải quan sử dụng thông tin nhận được để thông quan nhưng không được hạch toán thanh khoản nợ thuế. Để khắc phục hạn chế này, dự thảo Thông tư quy định: Cơ quan Hải quan sử dụng thông tin nhận được để thông quan và hạch toán thanh khoản nợ thuế.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ tần suất trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan với Kho bạc Nhà nước khi DN nộp thuế bằng chuyển khoản, bằng tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc KBNN nhận thông tin thu từ các tổ chức tín dụng. Thay vì hiện nay là Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện chuyển thông tin nộp thuế với tần suất 1 giờ/1 lần cho cơ quan Hải quan thì tần suất này sẽ là 15 phút/1 lần để hạch toán số thu vào NSNN và thanh khoản nợ thuế cho DN.

Như vậy, với những quy định mới này, việc nộp thuế của DN sẽ được cơ quan Hải quan cập nhật nhanh hơn, thường xuyên hơn, chính xác hơn sẽ hạn chế tối đa việc treo nợ thuế của người nộp thuế. Điều này sẽ giúp DN thông quan nhanh lô hàng, góp phần giảm thời gian thông quan, trên cơ sở đó giảm được những chi phí phát sinh.

Không chỉ có thế, DN có thể kịp thời mở tờ khai và xét ân hạn thuế ngay sau khi DN nộp tiền, trích tiền từ tài khoản để nộp thuế, giảm thời gian làm thủ tục hải quan, đặc biệt là thời gian cơ quan Hải quan nhận được thông tin đã nộp thuế.

Sửa đổi quy trình trao đổi thông tin

Cũng theo Cục Thuế XNK để triển khai quy định mới nêu trên, Tổng cục Hải quan sẽ phải báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi quy trình trao đổi thông tin ban hành kèm theo Quyết định 1027/QĐ-BTC khi thực hiện dự án “Trao đổi thông tin thu nộp NSNN giữa Kho bạc Nhà nước - Thuế - Hải quan và Tài chính” cho phù hợp với việc trao đổi thông tin online giữa cơ quan Hải quan và Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời với đó, phải bổ sung nội dung hạch toán online dữ liệu từ Kho bạc Nhà nước đến cơ quan Hải quan. Hiện Tổng cục Hải quan cũng đang xây dựng Thông tư kế toán thuế đã bổ sung nội dung về sửa đổi thông tư phù hợp với việc hạch toán online dữ liệu nộp tiền từ tổ chức tín dụng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước.

Sự thay đổi này sẽ giúp cơ quan hải quan nâng cao việc cải cách thủ tục hành chính, giảm công tác đối chiếu chứng từ thủ công, thực hiện đối chiếu tự động từng chứng từ điện tử, chuẩn hóa dữ liệu khi thu NSNN nên hạn chế các sai sót khi khai báo nộp tiền, tăng mức độ hài lòng của cộng đồng DN đối với cơ quan hải quan./.