Đơn vị nào nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 7101:2023?

Tĩnh Đồng

Việc áp dụng ISO 7101:2023 chứng tỏ tổ chức chăm sóc sức khỏe cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, từ đó nâng cao uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Bất kỳ tổ chức chăm sóc sức khỏe nào, bất kể quy mô, loại hình hay vị trí địa lý đều có thể áp dụng ISO 7101:2023.
Bất kỳ tổ chức chăm sóc sức khỏe nào, bất kể quy mô, loại hình hay vị trí địa lý đều có thể áp dụng ISO 7101:2023.

ISO 7101:2023 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về hệ thống quản lý chất lượng (HTQL) dành riêng cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe (CSSK). Tiêu chuẩn này được ban hành vào tháng 10/2023 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).

ISO 7101:2023 cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức CSSK trong việc thiết lập, triển khai và duy trì HTQL hiệu quả, nhằm: Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tăng cường sự an toàn cho bệnh nhân; cải thiện hiệu quả hoạt động; nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên; tăng cường uy tín và thương hiệu của CSSK.

Ngành Y tế đang phải đối mặt với những thách thức khá phức tạp, bao gồm: căng thẳng cho việc quản lý chăm sóc sức khỏe, chi phí cho hoạt động chăm sóc y tế gia tăng, nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân gặp nhiều khó khăn.

4 thách thức hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe gồm:

- Vấn đề chi phí y tế tăng cao do lạm phát tăng cao.

- Vấn đề về chi phí chăm sóc sức khỏe và y tế ngày càng gia tăng đã đặt ra được những thách thức ngày một cao.

- Việc cân bằng những nhu cầu về chăm sóc chất lượng với việc hạn chế những chi phí cũng như cuộc đấu tranh không ngừng đối với các nhà quản lý chăm sóc sức khỏe, những người phải tìm cách sử dụng một cách hiệu quả nhất các nguồn lực.

- Vấn đề áp lực máy móc tiên tiến để đạt kết quả cao trong chăm sóc sức khỏe vẫn còn hạn chế với mặt bằng chung của các cá nhân, bệnh nhân.

Để vượt qua những thách thức trong quản lý chăm sóc sức khỏe đòi hỏi cách tiếp cận chủ động và lập kế hoạch chiến lược. ISO 7101 về hệ thống quản lý chất lượng trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác định chất lượng các dịch vụ và hệ thống y tế.

Tiêu chuẩn ISO 7101 mang tính bước ngoặt, hỗ trợ các tổ chức giải quyết những các cơ sở chăm sóc sức khỏe đang gặp phải, từ nguồn lực hạn chế và dân số già hóa đến thách thức như đại dịch toàn cầu.

Tiêu chuẩn nhấn mạnh sự cần thiết phải chăm sóc kịp thời, an toàn và lấy con người làm trung tâm, đồng thời nêu bật tính cấp thiết của việc thích ứng do sự gia tăng tiến bộ công nghệ và chăm sóc sức khỏe ảo. Tính linh hoạt đảm bảo có thể áp dụng cho nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau, từ các phòng khám nhỏ đến bệnh viện mở rộng.

Việc áp dụng ISO 7101:2023 chứng tỏ  tổ chức CSSK cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, từ đó nâng cao uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Bất kỳ tổ chức CSSK nào, bất kể quy mô, loại hình hay vị trí địa lý đều có thể áp dụng ISO 7101:2023. Việc áp dụng tiêu chuẩn này bao gồm các bước sau: Đánh giá tình trạng hiện tại, CSSK cần đánh giá tình trạng HTQL chất lượng hiện tại để xác định những điểm cần cải thiện; Lập kế hoạch triển khai, CSSK cần lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai ISO 7101:2023.