Đơn vị sự nghiệp công sẽ được hoạt động như doanh nghiệp

(Tài chính) Nếu được Chính phủ đồng ý, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên sẽ được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, được xác định vốn điều lệ và bảo toàn vốn, thực hiện chế độ kế toán và thống kê như doanh nghiệp

Đơn vị sự nghiệp công sẽ được hoạt động như doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Tại dự thảo Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính trình Chính phủ, có quy định về nội dung đơn vị sự nghiệp công lập được vận dụng cơ chế tài chính như DN.

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như DN (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Hoạt động dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao, Nhà nước không cần bao cấp; giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí (bao gồm cả trích khấu hao tài sản cố định). Đồng thời, được nhà nước xác định giá trị tài sản và giao vốn cho đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; hạch toán kế toán để phản ánh các hoạt động theo quy định của các chuẩn mực kế toán có liên quan áp dụng cho DN.

Được vận dụng cơ chế tài chính như DN, các DN trên sẽ được xác định vốn điều lệ và bảo toàn vốn; được huy động vốn, đầu tư vốn ra ngoài đơn vị; quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo DN; quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận; thực hiện chế độ kế toán, thống kê như DN.

Theo khảo sát của Bộ Tài chính về mức độ tự chủ tài chính và tình hình tài sản tại 41 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 7 tập đoàn và 11 tổng công ty nhà nước trực thuộc các Bộ đã đánh giá các ưu điểm và hạn chế của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các đơn vị này.

Về tự chủ tài chính, có 30 đơn vị tự bù đắp chi phí. Trong đó, có  22 đơn vị có số thu lớn hơn chi, gồm: Cơ sở đào tạo, giáo dục (trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp) có 15 đơn vị; các viện có 5 đơn vị; bệnh viện có 2 đơn vị.

Có 8 đơn vị có số thu bằng chi, gồm: Cơ sở đào tạo, giáo dục (trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp) có 5 đơn vị; các viện có 2 đơn vị; bệnh viện có 1 đơn vị.

Có 8 đơn vị không tự bù đắp được chi phí, gồm: Cơ sở đào tạo, giáo dục (trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp) có 6 đơn vị; viện có 1 đơn vị; bệnh viện có 1 đơn vị.

Theo Bộ Tài chính, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã gắn kết giữa việc đào tạo với sử dụng lao động, giúp cho các đơn vị sự nghiệp công lập đào tạo theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn nhân lực, tăng cường năng lực hoạt động và tạo ra giá trị tăng thêm so với các doanh nghiệp không có cơ sở đào tạo, nhất là với các lĩnh vực đặc thù.

Việc cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính được hoạt động như DN là một trong những quy định theo hướng mở nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị này tiếp tục vươn lên, hoạt động có hiệu quả.