Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

PV.

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiến hành phiên họp và bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí:

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV TP. Hà Nội.

5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

10. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

17. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Thay mặt Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Thay mặt Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Thay mặt Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Trong khi đó, Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 05 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm:

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ.

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Toàn cảnh phiên họp Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sáng 31/1/2021.
Toàn cảnh phiên họp Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sáng 31/1/2021.

Trước đó, chiều 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.