Đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến, chế tạo


Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, phân tích về thực trạng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2011 – 2020; các đột phá trong quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2021 - 2030 nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

 Tọa đàm khoa học “Đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến, chế tạo”
Tọa đàm khoa học “Đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến, chế tạo”

Chiều 30/11, tại TP. Móng Cái, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến, chế tạo”.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Hồng Dương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đồng chủ trì tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân cho biết, Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã lựa chọn phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo làm mũi đột phá trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 1 trong 3 trụ cột chính trong ngành công nghiệp của tỉnh.

Trong đó, Quảng Ninh coi đây là chủ trương, quyết sách đúng đắn để tạo bứt phá, lợi thế cạnh tranh cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phù hợp với sự phát triển trong nước và thế giới. Nghị quyết đã tạo ra sự đột phá, mở ra hướng phát triển toàn diện cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh.

Tỉnh đã chú trọng phát triển khu công nghiệp theo mô hình “3 trong 1” đó là: Khu công nghiệp - Khu đô thị - Khu dịch vụ với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, dịch vụ tiện ích khác biệt, tạo môi trường làm việc và môi trường sống văn minh, an toàn; tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân, người lao động gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ vai trò của công nghiệp chế biến chế tạo đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng; đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến chế tạo; cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến chế tạo tại tỉnh thời gian qua; những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và những vấn đề đặt ra.; đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm phát triển hiệu quả ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại tỉnh thời gian tới.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà cũng cho rằng những ý kiến tham luận tại tọa đàm sẽ là những luận cứ khoa học, thực tiễn quan trọng góp phần định hướng sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh Quảng Ninh cũng như trong phạm vi cả nước.

Trong đó, đặc biệt là sự quyết liệt, hiệu quả trong quá trình triển khai Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030” là kinh nghiệm, bài học thực tiễn quan trọng để đúc kết, tổng hợp thành những cơ sở lý luận phục vụ cho định hướng phát triển giai đoạn tới.

Chia sẻ tại Tọa đàm, bà Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở Công thương Quảng Ninh nhấn mạnh: Vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tận dụng tối đa hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm triển khai để sớm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra tại Nghị quyết 01-NQ/TU.

Sở đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm tận dụng tối đa hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận và tận dụng được các ưu đãi, cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do đã mang lại. Một số doanh nghiệp đã được hưởng lợi ích lớn trong hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng thảo luận, phân tích về thực trạng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2011 – 2020; các đột phá trong quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2021 - 2030 nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, với các giải pháp được triển khai một cách đồng bộ, bài bản, trong 2 năm 2021 và 2022, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút 14 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đầu tư đạt gần 33.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn FDI đạt 1,1 tỷ USD.

Các ý kiến tham luận tại tọa đàm cũng khẳng định sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tạo nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”; giảm sự phụ thuộc đối với các ngành khai thác tài nguyên; góp phần bảo vệ môi trường; nâng cao năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh chung của ngành công nghiệp.

Theo A.Nguyên/dangcongsan.vn