Quảng Ninh phát triển công nghiệp hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu nội địa hóa

Theo Dịu Hương/daibieunhandan.vn

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, Quảng Ninh đã dành sự quan tâm, tích cực vào cuộc, đồng hành với doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

6 tháng đầu năm, GRDP tỉnh Quảng Ninh tăng 10,66%; trong đó, công nghiệp - xây dựng ước tăng 12,04%, chế biến, chế tạo, CNHT tăng 12,63% đóng góp 1,57 điểm % tăng trưởng GRDP, chiếm tỷ trọng 12% trong GRDP. Hiện, các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Quảng Ninh có 216 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 49.889 tỷ đồng.

Trong năm 2021, tổng vốn đầu tư thu hút vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đạt trên 28.700 tỷ đồng, gấp 3,59 lần so với mục tiêu đặt ra (bình quân 8.000 tỷ đồng/năm). Tổng số lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn toàn tỉnh đến nay đạt trên 35.000 lao động. Các dự án này đi vào hoạt động đã bổ sung năng lực tăng thêm cho ngành công nghiệp.

Năm 2022, tỉnh định hướng phát triển theo hướng “linh hoạt, đổi mới”, tiếp tục hoàn thiện các đề án xây dựng, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Đồng thời, hỗ trợ nâng cao năng lực các doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ thông qua các giải pháp hỗ trợ về tín dụng, nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ưu đãi về thuế, đất đai.

Mới đây, Sở Công thương đã phối hợp điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong quy hoạch tỉnh. Hiện, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, bổ sung năng lực tăng thêm 9 dự án sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng cho nhóm ngành chế biến, chế tạo trong quý III.2022.

Quảng Ninh đặt mục tiêu thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh liên kết phát triển công nghiệp hỗ trợ với các địa phương trong vùng. Song song với đó là bảo đảm mặt bằng sản xuất phục vụ thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng bền vững.