Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 104,88% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao

PV.

Lũy kế đến hết ngày 13/9/2022, Cục Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 10.488,48 tỷ đồng, đạt 104,88% dự toán NSNN Bộ Tài chính giao (10.000 tỷ đồng), đạt 98,95% chỉ tiêu tỉnh Quảng Ninh giao (10.600 tỷ đồng).

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Cục Hải quan Quảng Ninh)
Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Cục Hải quan Quảng Ninh)

Năm 2022, Cục Hải quan Quảng NInh được Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN 10.000 tỷ đồng; Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN 10.500 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán Bộ Tài chính giao; HĐND-UBND tỉnh Quảng Ninh giao phấn đấu thu 10.600 tỷ đồng.

Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 dự kiến còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch COVID-19 với biến chủng mới diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thu NSNN, thu hồi nợ năm 2022 để bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN được giao. Ngày 10/01/2022, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch số 94/KH-HQQN điều hành thu NSNN trong toàn Cục và xây dựng kịch bản thu NSNN cả năm 2022 theo sự biến động của các mặt hàng, khu vực cảng biển, biên giới đường bộ; trong đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK), chống thất thu và tăng thu NSNN.

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng giao chỉ tiêu thu NSNN cụ thể đến từng đơn vị; hàng tháng yêu cầu các đơn vị tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện các giải pháp, kịch bản đã đề ra để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế.

Tổ quản lý tăng thu NSNN cũng được Cục Hải quan Quảng Ninh thành lập nhằm hỗ trợ các Chi cục trong công tác thu NSNN; thường xuyên theo dõi, bám sát kế hoạch XNK của doanh nghiệp, đánh giá tình hình kinh tế - chính trị thế giới, Việt Nam cũng như những tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động XNK để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp để duy trì ổn định và phát triển nguồn thu.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN, lũy kế tới hết ngày 13/9/2022, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu NSNN đạt 10.488,48 tỷ đồng, đạt 104,88% dự toán NSNN Bộ Tài chính giao, đạt 98,95% chỉ tiêu HĐND-UBND tỉnh Quảng Ninh giao.

Dự kiến, số thu NSNN năm 2022 do Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện ước đạt 13.000 tỷ đồng, đạt 122,6% so với kịch bản đã xây dựng.