Dự án FDI có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD chiếm tới gần 70%

Gia Hân

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD chiếm tới gần 70% số dự án mới, song tổng vốn đầu tư chỉ chiếm gần 2,2% tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong 3 tháng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/3/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ USD, bằng 61,2% so với cùng kỳ năm 2022. 

Vốn đầu tư mới tuy không còn duy trì được mức tăng mạnh như trong 02 tháng đầu năm, song số dự án đầu tư mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ và tăng mạnh so với 02 tháng đầu năm. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, xu hướng này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam vừa đưa ra các quyết định đầu tư mới, song cũng có dấu hiệu các tập đoàn lớn cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.

Thống kê cho thấy, các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD chiếm tới gần 70% số dự án mới, song tổng vốn đầu tư chỉ chiếm gần 2,2% tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong 3 tháng.

Cụ thể, có 522 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 62,1% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt hơn 3 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ; Có 234 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 2,6% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 1,21 tỷ USD, giảm 70,3% so với cùng kỳ, tăng 14,8 điểm phần trăm so với 02 tháng; Có 703 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 4,2% so với cùng kỳ, với tổng giá trị vốn góp đạt gần 1,22 tỷ USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ.

Cơ cấu đầu tư nước ngoài 03 tháng đầu năm 2023 theo ngành.
Cơ cấu đầu tư nước ngoài 03 tháng đầu năm 2023 theo ngành.

Trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 4 tỷ USD, chiếm 73% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 25% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 766 triệu USD, chiếm gần 14,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 71,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các ngành bán buôn, bán lẻ; vận tải kho bãi thu hút vốn đầu tư tăng hơn so với cùng kỳ, xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 276 triệu USD (tăng gấp 2 lần cùng kỳ) và gần 151 triệu USD (tăng 37%).

Đặc biệt, xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 28,7%) và điều chỉnh vốn (chiếm 65%).

Cơ cấu đầu tư nước ngoài 03 tháng đầu năm 2023 theo đối tác.
Cơ cấu đầu tư nước ngoài 03 tháng đầu năm 2023 theo đối tác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 3 tháng đầu năm 2023,  trong 67 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 1,69 tỷ USD, chiếm gần 31% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 26,3% so với cùng kỳ 2022.

Trung Quốc đứng thứ 2 với gần 552 triệu USD, chiếm 10,1% tổng vốn đầu tư, giảm 38,3% so với cùng kỳ. Tiếp đến là Đài Loan đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 477 triệu USD, chiếm gần 8,8% tổng vốn đầu tư, tăng 47,5% so với cùng kỳ...

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 44 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm 2023. Bắc Giang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,1 tỷ USD, chiếm gần 20,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đồng Nai xếp thứ 2 với 18 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 607 triệu USD, chiếm hơn 11,1% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ...

Cơ cấu ĐTNN 03 tháng đầu năm 2023 theo địa phương
Cơ cấu ĐTNN 03 tháng đầu năm 2023 theo địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm, nếu xét về số dự án thì TP. Hồ Chí Minh là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới.

Liên quan đến vấn đề giải ngân, tính đến ngày 20/3/2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng hơn 4,3 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 2,7 điểm phần trăm so với 02 tháng đầu năm 2023.

Tính lũy kế đến ngày 20/3/2023, cả nước có 36.881 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 444,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 278,3 tỷ USD, bằng gần 62,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.