Dự kiến bổ sung một số đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Cục Quản lý công sản- Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã hoàn thiện dự thảo và đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi cho nội dung của Nghị định về thu tiền sử dụng đất.

Dự kiến bổ sung một số đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất
Đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất bao gồm cả tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguồn: internet

Dự thảo Nghị định này được xây dựng bám sát những quy định của dự án Luật Đất đai sửa đổi (dự kiến sẽ được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp tháng 10/2013), hướng dẫn thực hiện các nội dung về chính sách tài chính đất đai được Quốc hội giao.

Cụ thể hóa đối tượng

Điểm mới trong dự thảo Nghị định này là việc cụ thể hóa đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất. Dự thảo nêu rõ: Đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất bao gồm cả tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Theo quy định hiện hành, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (không được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất).

Bên cạnh đó, đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất được bổ sung thêm tổ chức kinh tế được giao đất làm nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh. Trước đây theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đất đai 2003, đất nghĩa trang, nghĩa địa được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất nhưng những năm gần đây có nhiều tổ chức kinh doanh đất nghĩa trang, nghĩa địa nên việc bổ sung đối tượng này phải nộp tiền sử dụng đất là phù hợp với thực tế.

Về đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất, dự thảo Nghị định liệt kê cụ thể gồm: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sử dụng ổn định, được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất ở trước ngày 15/10/1993 theo quy định của pháp luật về đất đai; Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành, đã nộp tiền sử dụng đất, nay được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, đã nộp tiền sử dụng đất và nay được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Miễn, giảm trực tiếp

Trong dự kiến của Bộ Tài chính, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện trên nguyên tắc áp dụng trực tiếp cho đối tượng được miễn, giảm với mức không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp. Người được miễn, giảm tiền sử dụng đất được lựa chọn mức miễn, giảm cao nhất (mà không cộng gộp) theo quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Tiền sử dụng đất trong trường hợp sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với nước thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai sẽ được miễn nộp nếu Nghị định được ban hành.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định này bổ sung thêm quy định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.