Hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Theo Hiến pháp, đất đai ở nước ta thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vì vậy, việc công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường bất động sản. Bài viết trao đổi về một số vấn đề về chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.
Tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất

Tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất

Để quản lý thu tiền sử dụng đất kịp thời vào ngân sách nhà nước và xử lý vướng mắc thực tế quản lý thu tiền sử dụng đất ở một số địa phương thời gian qua, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 10764/BTC-TCT về việc tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất.
TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách từ đất đạt hơn 12.600 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách từ đất đạt hơn 12.600 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

4 tháng đầu năm, tình hình thu ngân sách từ đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu khả quan khi đạt hơn 12.600 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng thu ngân sách toàn Thành phố. Đó là thông tin được ông Thái Minh Giao - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết tại Hội thảo "Khai thác nguồn lực tài chính từ đất, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản".
Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực trong tháng 2/2022

Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực trong tháng 2/2022

Nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực từ tháng 02/2022, trong đó đáng chú ý như: quy định của Chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) xuống 8% từ ngày 01/02/2022; chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng; quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài...
Đề xuất miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Đề xuất miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Khoảng trống phân cấp thu, chi ngân sách

Khoảng trống phân cấp thu, chi ngân sách

Lãnh đạo nhiều địa phương cho rằng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2021 hợp lý nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống. HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ mở những cuộc tham vấn với các địa phương (từ ngày 16 - 18.11) để nhận diện những bất cập, tìm phương án thích hợp cho thời kỳ 2022 - 2025.