Bỏ khung giá đất có giúp đẩy nhanh tiến độ dự án?

Bỏ khung giá đất có giúp đẩy nhanh tiến độ dự án?

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và một trong những điểm đột phá được kỳ vọng nhất là quy định bỏ khung giá đất đã tồn tại nhiều năm nay. Điểm mới này liệu có tạo đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)?