Dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách 3 năm 2023-2025

Theo Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội do Bộ Tài chính biên soạn và công bố, trong năm 2023, dự kiến mức bội chi ngân sách nhà nước khoảng 4,42% GDP và hướng tới giảm dần trong các năm 2024-2025 nhằm giữ tỷ lệ bình quân giai đoạn 5 năm theo Kế hoạch tài chính 2021-2025.

Dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách 3 năm 2023-2025
Dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách 3 năm 2023-2025 - Ảnh 1

Thiết kế: Gia Hân