Dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 70 tỷ USD


Tỷ giá trong thời gian tới có thể ổn định nhờ dự trữ ngoại hối đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, ước tính khoảng 70 tỷ USD

Ngân hàng Nhà nước đã có 2 đợt mua vào ngoại tệ rất lớn vào 4 tháng đầu năm và từ tháng 7 đến nay.
Ngân hàng Nhà nước đã có 2 đợt mua vào ngoại tệ rất lớn vào 4 tháng đầu năm và từ tháng 7 đến nay.

Báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ hàng tuần của Bộ phận phân tích và tư vấn khách hàng cá nhân Công ty chứng khoán SSI (SSI Retail Research) vừa công bố cho thấy, sau 2 đợt mua vào ngoại tệ rất lớn vào 4 tháng đầu năm và từ tháng 7 đến nay, dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, ước tính khoảng 70 tỷ USD.

Theo SSI Research, trong thời gian tới, nhiều yếu tố thuận lợi sẽ góp phần ổn định tỷ giá, trong đó có thể kể đến việc dự trữ ngoại hối đang ở mức cao nhất từ trước đến nay; cán cân thương mại và dòng vốn đầu tư nước ngoài đang diễn biến thuận lợi.

Cụ thể, cán cân thương mại tháng 8/2019 thặng dư 3,43 tỷ USD - mức thặng dư kỷ lục tính theo tháng trong nhiều năm trở lại đây. Lũy kế 8 tháng đầu năm, cán cân thương mại thặng dư 5,1 tỷ USD.

Dòng vốn FDI đăng ký và giải ngân vẫn tăng đều. Cụ thể, đến hết tháng 8/2019 đã có 11,96 tỷ USD vốn FDI giải ngân. Đồng thời, dòng vốn đầu tư gián tiếp cũng khá tích cực với các thương vụ bán vốn cổ phần lớn của Vietcombank, Vingroup… và các đợt vay vốn quốc tế của Vinmec, VPBank...

Bên cạnh đó, một số dòng vốn lớn có thể nhìn thấy sẽ về trong thời gian tới như khoản bán vốn của BIDV và mùa kiều hối cuối năm cũng là những nhân tố góp phần ổn định tỷ giá. 

Cũng theo nhận định của SSI Research, Ngân hàng Nhà nước có cơ sở để hướng các chính sách điều hành sang mục tiêu giảm lãi suất do chỉ số CPI đến tháng 8 vẫn khá thấp so với mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4% Quốc hội đề ra năm 2019.