Dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container.

Thống nhất việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container.
Thống nhất việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container.

Theo Tổng cục Hải quan, việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với hàng xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 52d Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, trường hợp có thông tin hàng hóa nhập khẩu là hàng cấm nhập khẩu thì tạm ngừng nhập khẩu, hoặc có chứng cứ về sai phạm thì thực hiện theo quy định tại Điều 52d Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Trường hợp có thông tin nghi vấn vi phạm thì chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa không tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát; chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thông báo cho chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai biết thông qua đường dây nóng để quyết định việc thay đổi hình thức, mức độ, địa điểm kiểm tra, thiết lập tiêu chí rủi ro (nếu cần) hoặc quyết định kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Để xác định vi phạm, xử lý vụ việc vi phạm quy định pháp luật hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, khi ra quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải xác định cụ thể các dấu hiệu vi phạm, căn cứ trên kết quả đánh giá thông tin có sẵn được thu thập theo quy định. Trường hợp lô hàng có nhiều container thì phải xác định cụ thể số hiệu container nghi vấn cần kiểm tra. Chỉ yêu cầu người khai hải quan xuất trình các container có nghi vấn để kiểm tra.

Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã được trang bị máy soi, việc kiểm tra được thực hiện bằng máy soi, sau khi kiểm tra bằng máy soi nếu xác định hàng hóa có vi phạm thì mới thực hiện mở kiểm tra thủ công.

Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chưa được trang bị máy soi, việc kiểm tra được thực hiện bởi công chức hải quan và phải đảm bảo hoàn thành trong thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan.

Việc kiểm tra container bằng máy soi đối với các lô hàng chuyển cửa khẩu được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container, trên cơ sở luồng hàng hóa di chuyển để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đối chiếu với quy định trên, hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm kiểm tra của Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu để làm thủ tục, kiểm tra hải quan phải thực hiện niêm phong, kẹp chì và giám sát hải quan theo quy định. Các địa điểm kiểm tra phải được cơ quan hải quan công nhận, đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định pháp luật.