HỆ THỐNG GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ: KHƠI THÔNG THANH KHOẢN, NÂNG CAO MINH BẠCH

Chính thức vận hành Hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chính thức vận hành Hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sáng ngày 19/7/2023, Bộ Tài chính tổ chức Lễ khai trương và đưa vào vận hành Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ lần đầu tiên được đưa vào giao dịch tập trung, tạo kênh giao dịch an toàn, minh bạch cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, giúp cơ quan Nhà nước quản lý thị trường tốt hơn, người dân cũng sẽ tham gia giám sát, qua đó nâng cao tính công khai minh bạch của thị trường.
Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua sàn: Tốt cho cả thị trường trái phiếu lẫn cổ phiếu

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua sàn: Tốt cho cả thị trường trái phiếu lẫn cổ phiếu

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, Chuyên gia Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank, cho biết, sự ra đời của sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ không chỉ tác động tích cực tới thị trường TPDN mà còn hỗ trợ thị trường cổ phiếu.
Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giúp cải thiện minh bạch thông tin thị trường

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giúp cải thiện minh bạch thông tin thị trường

Việc Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDN) vừa chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo tính thanh khoản, cải thiện minh bạch thông tin cho thị trường và làm cơ sở cho nhà đầu tư trong việc ra quyết định về khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, rủi ro vẫn luôn hiện hữu, trong trường hợp xảy ra các vấn đề tranh chấp dân sự, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ vẫn thuộc về DN phát hành và nhà đầu tư theo pháp luật dân sự.
Vận hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ổn định, minh bạch, an toàn hơn

Vận hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ổn định, minh bạch, an toàn hơn

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) đã được khai trương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Sự kiện này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Bộ Tài chính trong việc phát triển thị trường tài chính nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có những chia sẻ với báo chí liên quan đến vấn đề về thị trường TPDN nói chung và TPDNRL nói riêng.