HÓA GIẢI ĐIỂM NGHẼN VỀ CHÍNH SÁCH, VỰC DẬY THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong định giá đất

Kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong định giá đất

Tại Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 10/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, các bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất theo chức năng và thẩm quyền được giao.