EVNNPC chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Khánh Chi

Thể hiện trách nhiệm xã hội, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt.

Toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong EVNNPC đã đóng góp được 4,7 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt.
Toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong EVNNPC đã đóng góp được 4,7 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt.

Tính đến ngày 22/10/2020, toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đóng góp được 4,7 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt và các hoạt động tương trợ xã hội liên quan.

Công ty Điện lực Lai Châu ủng hộ
Công ty Điện lực Lai Châu ủng hộ

Trước đó, trong các ngày từ 18 - 21/10/2020, các Công ty Điện lực: Hà Tĩnh, Lai Châu, Quảng Ninh, các Ban chức năng và Văn phòng cơ quan Tổng công ty đã tổ chức phát động, quyên góp được gần 500 triệu đồng để trực tiếp ủng hộ cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Thái Nguyên ủng hộ
Công ty Điện lực Thái Nguyên ủng hộ

Hiện nay, Công đoàn, chính quyền và CBCNV người lao động các Công ty Điện lực thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang tiếp tục quyên góp để chung tay, giúp sức giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục cơ sở hạ tầng.

Công ty Điện lực Ninh Bình ủng hộ
Công ty Điện lực Ninh Bình ủng hộ