Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhờ tiêu chuẩn BSCI

Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhờ tiêu chuẩn BSCI

Trong xu thế hội nhập, tiêu chuẩn BSCI đem lại hiệu quả cao trong sản xuất công nghiệp. Áp dụng Tiêu chuẩn BSCI giúp phát triển lành mạnh các mối quan hệ lao động, góp phần quan trọng vào tăng năng suất chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và sự thành công của doanh nghiệp.
Nâng cao ý thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

Nâng cao ý thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

Việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (DN) là hành động giải quyết các vấn đề xã hội vì các mục đích từ thiện và nhân đạo. Thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) sẽ mang đến nhiều lợi ích, giúp quảng bá thương hiệu, tạo dựng niềm tin đối với công chúng và tăng lợi thế cạnh tranh cho DN. Mặc dù vậy, không phải DN nào tại Việt Nam cũng tuân thủ đạo đức trong kinh doanh, thực hiện trách nhiệm đối với xã hội. Xuất phát từ thực tế thực hiện trách nhiệm của mình với xã hội của các DN Việt Nam hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao ý thức, hỗ trợ các DN Việt Nam thực hiện hiệu quả trách nhiệm xã hội.
Trách nhiệm xã hội và nỗ lực vươn tầm

Trách nhiệm xã hội và nỗ lực vươn tầm

Có lẽ chưa bao giờ các doanh nghiệp (DN) lại phải đối mặt với “cơn bão” lớn, kéo dài như đại dịch COVID-19. Song, bằng bản lĩnh và trách nhiệm, các doanh nhân tại Bình Dương vẫn cố gắng lèo lái DN của mình vượt qua khó khăn, thách thức, hướng tới những cơ hội mới.
Mối quan hệ giữa công bố thông tin kế toán, trách nhiệm xã hội và danh tiếng doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa công bố thông tin kế toán, trách nhiệm xã hội và danh tiếng doanh nghiệp

Thực tiễn cho thấy, việc công bố thông tin kế toán không đầy đủ và thiếu chính xác đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của nhà đầu tư, thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của một số tổ chức tài chính - ngân hàng hàng đầu thế giới, do vậy, các doanh nghiệp niêm yết phải thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin kế toán.
Thực trạng công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết ngành thực phẩm

Thực trạng công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết ngành thực phẩm

Phát triển kinh tế gắn liền với phát triền môi trường bền vững đang là yêu cầu cấp bách với mọi quốc gia. Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp cần có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Nghiên cứu nhằm trao đổi về khái niệm trách nhiệm xã hội và báo cáo bền vững; báo cáo bền vững của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng báo cáo bền vững của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay.