Gần 53 nghìn tỷ đồng nợ trái phiếu được gia hạn trong tháng 7/2023

Minh Lâm

Tính đến ngày 26/7 đã có 38 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trả nợ trái phiếu với trái chủ với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được gia hạn là hơn 52.500 tỷ đồng.

Sau khi bất ngờ tăng mạnh trong tháng 6/2023, hoạt động phát hành và hoạt động mua lại TPDN riêng lẻ đã giảm trở lại trong tháng 7/2023, trong khi hoạt động đàm phán giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty chứng khoán VNDirect, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 7.

Tính đến ngày 26/7 đã có 38 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trả nợ trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX với tổng giá trị TPDN được gia hạn là hơn 52.500 tỷ đồng.

Giá trị TPDN riêng lẻ phát hành theo tháng (ĐVT: tỷ đồng). Nguồn: VNDirect
Giá trị TPDN riêng lẻ phát hành theo tháng (ĐVT: tỷ đồng). Nguồn: VNDirect

Tính từ đầu tháng 7 cho đến ngày 26/07/2023, có 12 đợt phát hành TPDN riêng lẻ thành công với tổng giá phát hành đạt khoảng 4.320 tỷ đồng, giảm 84,7% so với tháng trước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm tổng giá trị TPDN riêng lẻ phát hành đạt 61.652 tỷ đồng, giảm 69,4% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua lại trước hạn trong tháng 7 cũng giảm với tổng giá trị TPDN riêng lẻ được mua lại là khoảng 13.983 tỷ đồng.

Hình 2: Tổng giá TPDN riêng lẻ mua lại trước hạn theo tháng (ĐVT: tỷ đồng). 

Nguồn VNDirect
Nguồn VNDirect

Áp lực TPDN riêng lẻ đáo hạn tiếp tục gia tăng trong tháng 8/2023, trong khi danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán theo công bố của HNX vẫn tiếp tục tăng lên.

VNDirect ước tính, trong tháng 8 này sẽ có khoảng hơn 27.900 tỷ đồng TPDN riêng lẻ đáo hạn, cao hơn khoảng 31% so với tháng 7 (số liệu đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 26/07/2023).

Tổng hợp số liệu theo thông báo của HNX, đến ngày 26/7, có khoảng 65 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc TPDN.

Ước tính, tổng dư nợ TPDN của các doanh nghiệp này vào khoảng 172.620 tỷ đồng, chiếm khoảng 15,8% dư nợ TPDN riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm Bất động sản.

Nguồn: VBMA
Nguồn: VBMA

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 145.664 tỷ đồng. Trong đó, 49% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với 71.955 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 26.310 tỷ đồng (chiếm 18% giá trị tới hạn).

 

Trong kế hoạch phát hành TPDN năm 2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ đợt 1 tối đa 20.000 tỷ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn tối đa 5 năm. Trái phiếu dự kiến được phát hành trong năm 2023.