Giá bán lẻ xăng, dầu giảm nhẹ sau 4 lần tăng liên tiếp

Hà Anh

Từ 15h, ngày 21/11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định giảm nhẹ giá bán lẻ xăng, dầu trong nước theo chu kỳ điều hành. Đây là kỳ điều hành giảm giá bán lẻ xăng, dầu sau 4 lần tăng giá liên tiếp.

Xăng E5 RON 92 giảm 40 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 80 đồng/lít, dầu diesel giảm 180 đồng/lít.
Xăng E5 RON 92 giảm 40 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 80 đồng/lít, dầu diesel giảm 180 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.671 đồng/lít, giảm 40 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; thấp hơn xăng RON95-III 1.116 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 23.787 đồng/lít, giảm 80 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Cùng với giá xăng, giá dầu điêzen 0.05S được điều chỉnh giá bán không cao hơn 24.801 đồng/lít, giảm 182 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 24.640 đồng/lít, giảm 107 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 14.785 đồng/kg, tăng 25 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít (kỳ trước trích lập 200 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít (như kỳ trước), dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không trích lập), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước), dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước).

Như vậy, tính đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 31 lần điều chỉnh giá, trong đó có 17 lần tăng và 13 lần giảm, một lần giữ nguyên.