Giá điện tăng, EVN công bố lãi hơn 9.000 tỷ đồng

Theo vtc.vn

(Tài chính) Trong năm 2013, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 177.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9.197 tỷ đồng.

Giá điện tăng, EVN lãi hơn 9.000 tỷ đồng. Nguồn: internet
Giá điện tăng, EVN lãi hơn 9.000 tỷ đồng. Nguồn: internet

Đó là kết quả trong báo cáo giám sát tóm tắt năm 2013 EVN vừa trình lên Bộ Công Thương.

Theo đó, trong 2013, doanh thu hợp nhất của EVN đạt 177.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9.197 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế sau khi bù lỗ lũy kế là 547 tỷ đồng.

Do đó hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của EVN có lãi vượt kế hoạch được giao. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị EVN góp vốn đều có lãi.

Trong 2013, giá điện tăng khoảng 5% vào cuối tháng 12/2012 và tăng thêm 5% từ tháng 8/2013. EVN đã nộp thuế ngân sách nhà nước 4.258 tỷ đồng.

Trong năm qua, tập đoàn và các đơn vị đã ký được hợp đồng vay trên 20.000 tỷ đồng vốn tín dụng thương mại và tín dụng ưu đãi trong nước. Tổng nguồn vốn nước ngoài đã ký kết trong 2013 đạt 792 triệu USD vốn vay thương mại và 120 triệu euro vay ODA.

EVN cũng đã được các ngân hàng cho giãn trả nợ khoảng 3.000 tỷ đồng cho dự án thủy điện Sơn La.

Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính được đã được EVN đẩy mạnh với việc thoái vốn, giảm vốn thành công tại 3 công ty cổ phần (CTCP) gồm CTCP Bảo hiểm Toàn cầu, Ngân hàng TMCP An Bình, CTCP Đầu tư và xây dựng điện lực Việt Nam.