Gia hạn tất toán vàng đến giữa năm 2013

PV.

Văn bản mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho phép TCTD đang huy động và còn số dư cho vay vốn bằng vàng được tiếp tục phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn mới đáo hạn trước 30/6/2013.

Ngày 26/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 7019/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) còn số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng thực hiện một số nội dung để chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN.

Theo đó, để khẩn trương chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo đúng quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 (Thông tư 12) và bảo đảm an toàn thanh khoản vàng cho các TCTD, NHNN yêu cầu các TCTD đang huy động và còn số dư cho vay vốn bằng vàng được tiếp tục phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng từ nay đến hết ngày 24/11/2012 theo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, thời gian đáo hạn của các chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng được phát hành mới không vượt quá ngày 30/6/2013.

Thứ hai, chứng chỉ huy động phát hành mới không được chi trả trước hạn.

Thứ ba, các TCTD chỉ được phát hành thêm chứng chỉ huy động ngắn hạn khi số vàng tồn quỹ và thu nợ không đủ để chi trả, tổng khối lượng huy động tối đa không vượt quá tổng khối lượng vàng sử dụng (ngoại trừ các khoản chuyển đổi vàng thành tiền theo Thông tư 32/2011/TT-NHNN và các khoản bán vàng kỳ hạn) và theo nguyên tắc tổng khối lượng vàng huy động giảm dần.

Từ nay đến 25/11, các TCTD phải xây dựng và báo cáo NHNN kế hoạch phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng (kỳ hạn huy động, khối lượng huy động dự kiến của từng kỳ hạn) theo các nguyên tác như trên để NHNN xem xét, phê duyệt đối với từng TCTD trước khi thực hiện.

Bên cạnh đó, các TCTD phải xây dựng kế hoạch thu hồi khối lượng vàng đã chuyển đổi thành tiền và sử dụng vào mục đích khác, trừ cho vay bằng vàng và gửi về NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) trong ngày 31/10/2012.

Sau động thái trên của Ngân hàng Nhà nước, cũng có một số ý kiến e ngại về vấn đề lợi ích nhóm, tuy nhiên, Phó Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định không có lợi ích nhóm trong việc gia hạn tất toán vàng. Ông Hưng cũng cho biết thời gian tới sẽ vẫn không cho nhập khẩu vàng và không bình ổn giá mặt hàng này bởi chủ trương của Nhà nước là tránh tình tạng vàng hóa và đầu cơ.

Theo kế hoạch dự kiến trước đó, từ ngày 25/11, các ngân hàng phải ngừng hoàn toàn những nghiệp vụ liên quan tới vàng theo quy định của Thông tư 11. Nhưng trên thực tế, trong vòng 6 tháng qua, các tổ chức tín dụng mới chỉ thu mua được khoảng 60 tấn vàng để tất toán hợp đồng, như vậy họ sẽ phải mua thêm 20 tấn mới đủ đáp ứng cân bằng trạng thái.