Gia Lai 54 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo Hà Duy/Báo Gia Lai

Trong tháng 11/2021, đã có 2 dự án được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.450 tỷ đồng, nâng tổng số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm đến nay lên 54 dự án với tổng vốn đăng ký là 21.645 tỷ đồng.

Cụm Nhà máy chế biến của Công ty Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh. Ảnh: Hà Duy
Cụm Nhà máy chế biến của Công ty Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh. Ảnh: Hà Duy

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, trong tháng 11/2021, đã có 2 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.450 tỷ đồng, nâng tổng số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm đến nay lên 54 dự án với tổng vốn đăng ký là 21.645 tỷ đồng.

Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đang tổ chức thẩm định 31 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và 6 hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

Đồng thời tư vấn, hướng dẫn 192 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đề xuất với tổng vốn đăng ký khoảng 13.970 tỷ đồng.

Trong đó, 31 dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai đồng ý chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án; 14 dự án đang trình UBND tỉnh bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 2).

50 dự án đang hoàn tất các thủ tục để trình bổ sung vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 3); 97 dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục để được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu.