Giá xăng RON 95-III tăng 718 đồng/lít


Từ 17h hôm nay (17/7), giá xăng E5 tăng 626 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 718 đồng/lít. Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định tăng giá xăng do giá thế giới thời gian qua tăng cao.

Giá xăng E5 tăng 626 đồng/lít - xăng RON 95-III tăng 718 đồng/lít.
Giá xăng E5 tăng 626 đồng/lít - xăng RON 95-III tăng 718 đồng/lít.

Như vậy, mức giá xăng E5RON92 không cao hơn 20.279 đồng/lít, xăng RON 95 không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, dầu diesel tăng 48 đồng/lít; dầu hỏa tăng 22 đồng/lít; dầu mazut tăng 760 đồng/kg.

Giá dầu diesel không cao hơn 16.997 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 15.959 đồng/lít. Dầu mazut không cao hơn 15.980 đồng/kg. 

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu do Quỹ này đang âm. Cụ thể, với mặt hàng xăng E5 là 100 đồng/lít, còn RON 95 và các loại dầu là 500 đồng/lít.