Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu tiếp tục giảm


Giá các mặt hàng xăng đã tăng nhẹ sau 8 lần giảm giá liên tiếp từ đầu năm 2020.

Xăng E5RON92 tăng 578 đồng/lít, giá bán tối đa 11.520 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 604 đồng/lít, giá bán tối đa 12.235 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 84 đồng/lít, giá bán tối đa 9.857 đồng/lít; dầu hỏa giảm 83 đồng/lít, giá bán tối đa 7.882 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 125 đồng/kg, giá tối đa 8.545 đồng/kg.

Được biết, do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu (13/5/2020) giá xăng, dầu bắt đầu có xu hướng tăng, nhất là đối với các loại xăng (giá dầu hỏa và dầu mazut mặc dù cũng có xu hướng tăng nhưng giá bình quân trong kỳ giảm nhẹ so với kỳ trước).

Vì thế, liên Bộ Công Thương-Tài chính đã điều chỉnh tăng nhẹ các loại xăng và tiếp tục giảm giá các loại dầu (đây là kỳ tăng giá xăng đầu tiên sau 8 kỳ giảm giá liên tiếp và là kỳ giảm giá các mặt hàng dầu thứ 9 từ đầu năm 2020 đến nay).

Cụ thể, liên Bộ đã thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 800 đồng/lít; dầu diesel ở mức 1.400 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 1.600 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 500 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng, dầu trong kỳ điều hành này.