Siết chặt quản lý xăng dầu nhập khẩu

T. Huyền

 Nhằm siết chặt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 Cụ  thể, tại Văn bản số 1313/TCHQ-GSQL​ ngày 04/3/2020, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát tất cả các trường hợp khai sai mã số, mức thuế do doanh nghiệp khai báo trên cơ sở dữ liệu quản lý tập trung để phát hiện các trường hợp gian lận trong khai báo về mã số và mức thuế, ấn định và thu đủ thuế theo quy định đối với các mặt hàng là xăng dầu, dung môi, chất kích Ron và chất tạo màu.

Đồng thời, tăng cường thu thập các nguồn thông tin để kịp thời chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng kê khai sai mã số hàng hóa để hưởng mức thuế thấp.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện Công văn số 5597/TCHQ-TXNK ngày 03/9/2019, tăng cường công tác quản lý hải quan đối với mặt hàng xăng dầu, dung môi, chất kích Ron để pha chế xăng dầu; thu thập, phân tích thông tin xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát và kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của đơn vị; Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp gian lận trong hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu.

Mặt khác, các cơ quan hải quan tăng cường kiểm tra trị giá hải quan, kiểm tra C/O hàng hóa, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan giám định để kiểm tra chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là xăng dầu, dung môi, chất kích Ron để pha chế xăng dầu.

Kịp thời phát hiện các trường hợp khai khống số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, khai tăng số lượng so với số lượng thực tế, khai sai tên hàng, khai sai về trị giá hải quan trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu; sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp lệ để làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa; nhập khẩu hàng hóa không đủ chất lượng theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chấp hành tốt chính sách quản lý mặt hàng, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật đối với mặt hàng xăng dầu, dung môi, chất kích Ron để pha chế xăng dầu; không buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; kịp thời, chủ động tố giác tội phạm đến cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, dung môi, chất kích Ron để pha chế xăng dầu nộp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị cần chủ động phối hợp với các cơ quan đóng trên địa bàn trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nhập khẩu xăng dầu và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng như: Công an, cơ quan Thuế, Quản lý thị trường… về doanh nghiệp, thủ đoạn, hàng hóa có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế.

Với việc ban hành Văn bản trên, Tổng cục Hải quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nêu tại Công văn số 10685/VPCP-V.I ngày 21/11/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực giao: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, thực hiện kiến nghị của Bộ Công an tại Văn bản số 3127/BCA-C03 ngày 17/10/2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, hóa  chất; sửa đổi, bổ sung đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả, kém chất lượng.