Giải đáp chế độ trợ cấp vùng đặc biệt khó khăn

Theo Chinhphu.vn

Tháng 7/2011-2/2012, ông Nguyễn Minh Tuấn công tác tại Đồn Biên phòng Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tháng 3/2012-6/2012, ông tham gia lớp học tại Hà Nội. Từ tháng 7/2012 đến nay ông công tác tại Đồn Biên phòng Khánh Hội, huyện U Minh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Tuấn đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Ông Tuấn hỏi, khi nhận quyết định điều động đến đồn Biên phòng Khánh Hội, ông có được nhận trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng (10 tháng lương tối thiểu) hay không? Sau khi được hưởng phụ cấp thu hút hết 5 năm thì ông có được hưởng tiền công tác lâu năm không?

Về vấn đề này, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của ông Nguyễn Minh Tuấn, ông hiện là sĩ quan công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và đã công tác được 6 năm (từ tháng 7/2011 đến tháng 2/2012, công tác tại Đồn Biên phòng Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2012 đi học lớp ngắn hạn; đến tháng 7/2012 được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Như vậy, ông Nguyễn Minh Tuấn hiện đang công tác tại xã bãi ngang ven biển (được quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven và biển hải đảo giai đoạn 2016-2020), thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Chế độ trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, thì trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Căn cứ Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên Bộ: Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, thì tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi được tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số km thực đi nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách).

Trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo nơi tiếp nhận, bố trí phân công công tác chi trả một lần trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chi trả).

Chế độ phụ cấp lâu năm

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thì ông Tuấn sau khi hưởng đủ phụ cấp thu hút 5 năm thì được hưởng phụ cấp công tác lâu năm, với mức phụ cấp lâu năm là 0,5 so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

Như vậy, ông Tuấn được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và phụ cấp lâu năm theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.