Gỡ khó về thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp bị thiệt hại

Gỡ khó về thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp bị thiệt hại

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp bị thiệt hại liên quan xung quanh sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vừa qua.
Cần thay đổi quy định về đơn vị tính hàng hóa xuất nhập khẩu

Cần thay đổi quy định về đơn vị tính hàng hóa xuất nhập khẩu

(Tài chính) Qua quá trình thực hiện Thông tư 156/2011/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Hải quan một số địa phương cho rằng quy định về đơn vị tính tại danh mục chưa phù hợp với thực tế và thông lệ trao đổi, buôn bán truyền thống, gây khó khăn cho doanh nghiệp và cả cơ quan Hải quan…
Khai hải quan thế nào khi thay đổi chuyến bay xuất hàng?

Khai hải quan thế nào khi thay đổi chuyến bay xuất hàng?

(Tài chính) Theo quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC, khi mở tờ khai hải quan, doanh nghiệp (DN) phải khai báo “mã hiệu phương thức vận chuyển” và “ngày hàng đi dự kiến” (ngày bay). Vậy, trường hợp DN đã khai hải quan những có thay đổi chuyến bay, ngày bay, phải xử lí thế nào?